Sidste nyt

08-11-2015

 

Torsdag den 1. oktober 2015.

Indkaldelse til BMC’s ordinære generalforsamling 2015

Hermed indkaldes der til Brøndby Motor Clubs ordinære generalforsamling i henhold til klubbens vedtægter. Onsdag d. 25. november 2015 kl. 19,30 på Gildhøjgaard.

Med dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelses medlemmer På valg er:

A. Formand Henrik Malle

B. Bestyrelses medlem Karin Hansen

C. Bestyrelses medlem Jan Andersen

C. Bestyrelses Suppleant Peer Houg

6. Valg af revisor og suppleant. På valg er:

A. Revisor Michael Skyt

B. Revisor suppleant Lone Otto

7. Behandling af indkommende forslag.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen vil henlede opmærksomheden på klubbens vedtægter, omkring forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest

15 dage før generalforsamlingen.

Husk at der burde være møde pligt!

På bestyrelsens vegne.

Henrik Malle

15-08-2015

3. afd af DM afholdes lørdag 15. augsut 2015

Kim Wentzel & Lone Otto klasse 5

Michael Ted Mcbride & Britt Mikkelsen klasse 2

Kasper Christensen & Michael Lindegaard læasse 5

Tonny Hannsen & Karin Hansen klasse 2

Se evt. løbet hjemmeside:

http://www.gjoengerally.dk/

og følg live resultaterne på www.rallyresult.dk

 

02-07-2015

Kim og Lone måtte desværre udgå fra West Euro Rally Cup´s 4. afd i Holland / Vechtdals rallyet.

Grundet en bækket bærekugle mistede de styringen på bilen i høj hastighed og må ud på en lille rulletur. Bilen er allerede under kyndige hænder og forventes klar igen efter sommerferien

02-07-2015

En flot og velfortjent klasse sejr til Mcbride og Britt, der med en klasse sejr i 2. afd hermed ligger nr. 2 i den samlede DM stilling