08-11-2015

Generel Forsamling i BMC

 

Torsdag den 1. oktober 2015.

Indkaldelse til BMC’s ordinære generalforsamling 2015

Hermed indkaldes der til Brøndby Motor Clubs ordinære generalforsamling i henhold til klubbens vedtægter. Onsdag d. 25. november 2015 kl. 19,30 på Gildhøjgaard.

Med dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelses medlemmer På valg er:

A. Formand Henrik Malle

B. Bestyrelses medlem Karin Hansen

C. Bestyrelses medlem Jan Andersen

C. Bestyrelses Suppleant Peer Houg

6. Valg af revisor og suppleant. På valg er:

A. Revisor Michael Skyt

B. Revisor suppleant Lone Otto

7. Behandling af indkommende forslag.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen vil henlede opmærksomheden på klubbens vedtægter, omkring forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest

15 dage før generalforsamlingen.

Husk at der burde være møde pligt!

På bestyrelsens vegne.

Henrik Malle